Software-as-a-Service

Дотримуючись глобальної тенденції аутсорсингу, виробники ділового програмного забезпечення пропонують новий вид ліцензування своїх продуктів, який можна назвати як оренду.

Суть у двох аспектах:

1) ліцензія на використання програмного продукту сплачується щомісяця невеликими сумами, відповідно не потрібно робити одноразовий великий платіж, якце було раніше;

2) програмний продукт розміщується в «хмарі».

Вигоди такого ліцензування в наступному:

- можна оперативно змінювати конфігурацію і кількість користувачів програмних продуктів і платити відповідно до потреби;

- немає необхідності інвестувати в обладнання та інфраструктуру (сервери, мережі і т.д.), тому що «Хмара» це і є сервери, тільки для спільного користування, що робить їх використання недорогим у порівнянні з вартістю володіння своїм обладнанням;

- немає необхідності мати дорогий обслуговуючий персонал підтримки системи та обладнання.