IW Бухгалтерія та податки (IW Ukrainian Localization)

Innoware є розробником спеціалізованого модуля до Microsoft Dynamics ERP - IW Бухгалтерія та податки (IW Ukrainian localization).  Це додаткова функціональність, що забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до вимог українського законодавства. Це дозволяє здійснювати управління підприємством в єдиній системі.

Переваги:

 • Податковий та бухгалтерський облік у міжнародній ERP-системі;
 • Єдина система для управління підприємством;
 • Відповідність законодавству України;
 • Інтеграція з системами електронної звітності;
 • Реєстрація дій користувачів («аудиторський слід»);
 • Підтримка законодавчих змін;
 • Платформа Microsoft Dynamics;
 • Можливість розташування у хмарі.

Функціональні можливості:

 1. План рахунків та виміри. Можливість налаштування необмеженої кількості субрахунків та аналітичних вимірів.
 2. Необоротні активи.  Можливість паралельного ведення декількох моделей (бухгалтерська, податкова, управлінська) обліку для необоротних активів. Первинні документи згідно до законодавства.
 3. Розрахунки з контрагентами. Облік розрахунків з вітчизняними та іноземними контрагентами, розрахунок та облік курсових різниць, облік авансів у валюті. Реєстрація ВМД.
 4. Грошові кошти. Облік касових, банківських операцій, купівля-продаж валюти, платіжний календар. Можливість інтеграції з системами «клієнт-банк».
 5. Податковий облік. Визначення «першої події», формування первинних податкових документів та інтеграція з системами електронного обміну документами.
 6. Звітність. Формування регламентованої фінансової звітності та інтеграція з системами електронної звітності.

Рішення IW Бухгалтерія та податки (IW Ukrainian localization) надається в оренду на умовах помісячної передплати (модель «програмне забезпечення на вимогу»). Крім цього доступна класична модель ліцензування.